Avaleht

Memento ühendab inimesi, keda vangistati ja piinati ning kes võitlesid Eesti iseseisvuse eest ja kannatasid võõrvõimu kuritegude tõttu. Mementosse kuuluvad ka Siberi vangilaagrites sündinud.

Liidu eesmärk on toimepandu talletamine rahva ühismällu ja saatuste dokumenteerimine, kuritegude rahvusvahelise hukkamõistu saavutamine ja represseeritute toimetulekuks parimate võimaluste leidmine.

Memento Liit ja ühendused korraldavad mälestusüritusi, konverentse ja kokkutulekuid.

Eesti Memento Liidu missioon on isamaaliste aadete hoidmine kasvavale põlvkonnale edasi andmiseks ning rahvusvahelise koostöö arendamine eestlastele osaks saanud kannatuste mõistmisel.

1900300_892958040763733_6877925667263368396_o
25.03.2015a. Rakvere Märtsiküüditamise mälestuspäev!